Konferencja na temat rehabilitacji Pacjentów z ciężkimi urazami

  • 24 marca, 2023

22 marca 2023 roku przedstawiciele Fundacji Podaruj Dobro brali udział w spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Tematyka konferencji dotyczyła rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych.

Bo w rehabilitacji liczy się czas…

Dzięki uprzejmości dyrekcji WSS w Olsztynie mogliśmy podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu rehabilitacji Pacjentów z ciężkimi urazami.  Podczas naszej prelekcji podkreślaliśmy jak ogromne znaczenie w procesie rehabilitacji odgrywa czas oraz współpraca pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, takimi jak lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie czy terapeuci zajęciowi. Są to kluczowe elementy pozwalające Pacjentowi na powrót do zdrowia czy sprawności. Prezentowane przez nas metody terapeutyczne – wykorzystanie egzoszkieletu czy robotycznej rehabilitacji umożliwia bowiem skuteczne i efektywne wspomaganie procesu rehabilitacji, a ich zastosowanie może przyczynić się do poprawy jakości życia Pacjentów, czego doskonałym przykładem są historie podopiecznych Fundacji Podaruj Dobro.

„Chcemy pokazać jak bardzo istotna jest informacja jak najbliżej łóżka pacjenta – co zrobić dalej po udarze, po wypadku komunikacyjnym, jak pomóc takiej rodzinie w uzyskaniu różnych środków systemowych z PFRON-u, MOPS-u i innych źródeł, także charytatywnych. Możemy udzielić kompleksowej informacji w szpitalu. I taki projekt otworzyliśmy właśnie w Reptach, gdzie mieści się największy szpital rehabilitacyjny w Polsce” – tłumaczył tuż przed rozpoczęciem prelekcji Daniel Kocur.

Byłem poruszony, gdy Pani Dyrektor szpitala wstała i powiedziała wow, to co Pan zrobił chciał dawno zrobić św. pamięci Profesor Religa. Sfinansował Pan kosztowną rehabilitację z OC wypadków w formie rent” – dodaje Pan Daniel Kocur.

Wystąpienie przedstawicieli Fundacji Podaruj Dobro spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Udział w takich wydarzeniach jest dla naszej organizacji bardzo ważny. Nie tylko pozwala bowiem na wymianę doświadczeń, ale również nawiązanie kontaktów z wieloma specjalistami, dzięki którym będziemy mogli jeszcze skuteczniej i efektywniej pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach.

X