Odszkodowanie powypadkowe

ZOSTAŁEŚ RANNY W WYPADKU? – WALCZ O ODSZKODOWANIE

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi, to zgodnie z prawem przysługuje Wam odszkodowanie. Istnieje jednak pewien warunek. Poszkodowany nie może być bezpośrednim sprawcą wypadku. Odszkodowanie jest przyznawane wszystkim osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach – komunikacyjnych lub przy pracy. Mogą je Państwo uzyskać nawet w przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiadał ważnego OC, bądź uciekł z miejsca zdarzenia. Wtedy jest ono wypłacane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli wypadek był śmiertelny, pieniądze przyznawane są najbliższej rodzinie. W przypadku, gdy poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.

ODSZKODOWANIE POWYPADKOWE – W JAKI SPOSÓB OBLICZANA JEST JEGO KWOTA?

Przy wypłacie odszkodowania powypadkowego brany jest pod uwagę przede wszystkim rodzaj i stopień doznanego uszczerbku zdrowotnego – fizycznego, jak i psychicznego oraz towarzyszące mu następstwa. Oczywiście niemniej ważny jest również czas trwania choroby, długość rehabilitacji czy też koszty leczenia i rekonwalescencji. Przy przyznawaniu odszkodowania duże znaczenie ma także charakter zawodu osoby poszkodowanej oraz utrata zdolności wykonywania przez nią pracy, będąca skutkiem wypadku. Trzeba również pamiętać, że wypłacane świadczenie ma charakter kompensacyjny, dlatego też powinno posiadać wartość ekonomiczną.

POMAGAMY POSZKODOWANYM W UZYSKANIU WYSOKICH ODSZKODOWAŃ – NAWET MILIONA ZŁOTYCH

FUNDACJA PODARUJ DOBRO oferuje profesjonalną pomoc wszystkim Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych czy innych zdarzeniach losowych, którzy utracili zdrowie, możliwość wykonywania zawodu czy samodzielnej egzystencji. Zespól najlepszych specjalistów, działających w FUNDACJI PODARUJ DOBRO pomoże Państwu w uzyskaniu jak najwyższych kwot odszkodowań, które ułatwią Państwu walkę o lepsze jutro. Podstawą do uzyskania odszkodowania jest rzetelne udokumentowanie doznanych strat i szkód oraz oszacowanie ich wartości. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z FUNDACJI PODARUJ DOBRO, by zgromadzić potrzebną dokumentację medyczną czy faktury, potwierdzające wydatki związane z poniesionym leczeniem.

X