Madzia o sile determinacji opowiada w Pytaniu na śniadanie

X