Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję!

Dr hab. n med.
Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP
Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Zaprasza na konferencję:

JAK NAUCZAĆ REHABILITACJI?

Organizator: KLINIKA REHABILITACJI CMKP W OTWOCKU

Data: 16.06. 2023

Zgłoszenia tylko poprzez formularz stronie
www.fundacjapodarujdobro.pl.
Możliwość udziału hybrydowego.
Zapisy do dnia 5 czerwca 2023r.

Konferencja ma za cel podniesienie jakości kształcenia specjalizacyjnego, ujednolicenie kształcenia w Polsce i implementację programów kształcenia opracowanych w gremiach europejskich.

Zgłoś swój udział

W dniu konferencji link do udziału hybrydowego będzie podany na stronie www i facebooku.

Plan

Oficjalne otwarcie: 9:45

Sesja I

10:00 prof. Maria Gabriella Ceravolo, Past President of European Board of PRM – Europejskie standardy kształcenia w rehabilitacji medycznej (ETR-PRM)

10:20 dr hab. n med. Piotr Tederko – Współpraca PTREH oraz PRM w kształceniu lekarzy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

10:40 dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Klinika Rehabilitacji CMKP w Otwocku – nowoczesne podejście do nauczania rehabilitacji, szkolenia dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w zakresie leczenia bólu

11:00 dr hab. n med. Iwona Szarzyńska-Długosz, Klinika Rehabilitacji IPIN – szkolenia dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w zakresie toksyny botulinowej

11:20 dr hab. n. med. Tomasz Blicharski – Klinika Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie – szkolenia dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej w zakresie leczenia bólu, drobne interwencje

11:40 dr n. med. Rafał Sapuła – rola PTReh w popularyzacji i szkoleniu lekarzy specjalistów rehabilitacji

12:00 – 12:40 Przerwa kawowa

Sesja II

12:45 Wojciech Jania Meden Inmed – program szkoleń dla lekarzy w zakresie nowoczesnych urządzeń do diagnostyki funkcjonalnej oraz medycyny fizykalnej

12:55 Janusz Franczyk Technomex – program współpracy z PTReh w dziedzinie szkoleń dla lekarzy rehabilitacji medycznej w dziedzinie egzoszkieletów i nowoczesnych urządzeń do rehabilitacji

13:10 Lek med. Marcin Piwnik – potrzeba szkolenia lekarzy rehabilitacji medycznej w zakresie diagnostyki USG narządu ruchu

13:25 mgr Katarzyna Grott (psycholog) – potrzeba szkolenia w zakresie empatycznej postawy wobec pacjenta somatyzującego

13:45 – 14:00 Przerwa kawowa

Debata 14:00

Jak nowocześnie nauczać rehabilitacji podczas szkolenia przeddyplomowego oraz podyplomowego

Zaproszeni goście:

  • Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w MZ;
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
  • dr n. med. Rafał Sapuła, Prezes PTReh;
  • prof. Maria Gabriella Ceravolo, Past President of European Board of PRM.

Modelator debaty: Daniel Kocur Fundacja Podaruj Dobro/p>

14:30 Obiad

Cel spotkania:

Konferencja dedykowana – do kierownictwa wydziałów lekarskich uczelni medycznych, do kierowników specjalizacji, dyrektorów szpitala ośrodków akredytowanych w szkoleniu z rehabilitacji medycznej, nauczycieli akademickich nauczających rehabilitacji medycznej, członków Zarządu PTReh Konsolidacja środowiska nauczającego rehabilitacji w Polsce, implementacja osiągnięć europejskich w polskim systemie kształcenia specjalistów rehabilitacji, podniesienie jakości kształcenia lekarzy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przedstawienie nowych kierunków i możliwości kształcenia, położenie nacisku na kształcenie praktycznych umiejętności, wypracowanie wspólnych rozwiązań podczas debaty prowadzących do popularyzacji dyscypliny wśród studentów i absolwentów kierunków lekarskich, podniesienie jakości kształcenia obecnie kształconych lekarzy, zapoznanie uczestników z nowym programem specjalizacji zatwierdzonym przez MZ w 2023 roku.

Organizator:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Patronat honorowy:

Minister Zdrowia
P.T.Reh.

Partnerzy merytoryczni:

Podaruj dobro

Partnerzy wspierający:

Meden Inmed
Technomex
Donum Corde
Origin Polska

Dziękujemy za zgłoszenie!

Szanowni Państwo,
W imieniu: Dr hab. n med. prof. CMKP Małgorzata Łukowicz
konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej dziękujemy za zgłoszenie swojego uczestnictwa w KONFERENCJI „JAK NAUCZAĆ REHABILITACJI?”.

Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie dojazdu, połączenia hybrydowego i innych istotnych spraw będą wysłane e-mailem do 8 czerwca 2023r.

Cieszymy się na Państwa udział i dołożymy wszelkich starań by Państwo spędzili merytorycznie i w przyjaznej atmosferze czas.

Fundacja Podaruj Dobro

X