Zasiłek dla opiekuna

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA – 2119 ZŁ MIESIĘCZNIE

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby zajmującej się Poszkodowanym, którego samodzielna egzystencja nie jest możliwa to ważna forma wsparcia, z której warto skorzystać. Te środki przysługują każdemu opiekunowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej, bądź też nie może jej podjąć z racji sprawowanej opieki. Mogą z niego skorzystać również osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Od 1 stycznia 2022 kwota zasiłku wynosi 2119 zł i nie jest ona opodatkowana. Opiekun otrzymuje pieniądze co miesiąc. Świadczenie podlega waloryzacji i jest przyznawane na czas nieokreślony. Warto przy tym podkreślić, iż podczas przyznawania zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, BY UZYSKAĆ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA?

Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać rodzic, rodzina zastępcza czy opiekun prawny – w przypadku niepełnosprawnego dziecka, bądź czy też dorosłe dziecko – w przypadku rodzica, który wymaga opieki. Pieniądze zostaną wypłacone również dziadkom, wnukom, bądź rodzeństwu, w przypadku gdy zostaną spełnione dodatkowe kryteria. By móc starać się o zasiłek dla opiekuna, podopieczny musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazania do nieustannej i długotrwałej opieki. Do tego zalecenie nieprzerwanego uczestnictwa w leczeniu, rehabilitacji, bądź edukacji.

POMAGAMY OPIEKUNOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UZYSKANIU ZASIŁKU

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż ponad 90% wniosków, składanych samodzielnie jest odrzucanych ze względu na braki formalne czy niewłaściwie umotywowaną prośbę. Dopiero fachowy proces odwoławczy przynosi efekty i otwiera drogę do otrzymania pieniędzy, które niejednokrotnie stanowią olbrzymią pomoc dla rodziny Poszkodowanego. Warto więc zwrócić się do FUNDACJI PODARUJ DOBRO, której pracownicy pomogą go wypełnić oraz zadbają o to, by był kompletny, a jego procesowanie przebiegło sprawniej niż w przypadku, gdy będą go Państwo składali sami. Czasem nawet niewielki błąd może raz na zawsze przekreślić szansę uzyskania świadczenia. Podpowiemy Państwu również w jaki sposób otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, nie tracąc przy tym prawa do dotychczasowych zasiłków czy rent.

X