O nas

O nas

 „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.”

FUNDACJA PODARUJ DOBRO to organizacja pożytku publicznego. Jej misją jest świadczenie wielopłaszczyznowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz tym, które z innych przyczyn doznały uszczerbku na zdrowiu, poprzez wspieranie i organizowanie leczenia, pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej na rzecz Podopiecznych oraz ich rodzin.

Prócz pomocy Poszkodowanym prowadzimy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto upowszechniamy działalność prewencyjną i edukacyjną, by podnieść świadomość społeczeństwa dotyczącą zagrożeń na drodze.

Celem wszystkich podejmowanych przez fundację inicjatyw jest chęć jednoczenia różnych środowisk, firmy czy pojedynczych osób, które chcą w jakiś sposób przeciwdziałać wypadkom. Zależy nam, by jak największa liczba osób poszkodowanych mogła otrzymać od nas wsparcie i skorzystać z nowoczesnego leczenia i rehabilitacji robotycznej. Wychodząc naprzeciw wielu problemom, z którymi muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, organizujemy wiele akcji dobroczynnych oraz promujemy wolontariat. Wspieramy również różnego rodzaju placówki medyczne, które zajmują się ratownictwem, hospitalizacją i rehabilitacją osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych.

Naszym celem jest nie tylko poprawa zdrowia i sprawności psychofizycznej naszych Podopiecznych, ale także pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych czy uzyskiwaniu różnego rodzaju świadczeń pieniężnych – odszkodowań, zadośćuczynień, rent czy zasiłków. Zespół FUNDACJI PODARUJ DOBRO działa na wielu płaszczyznach. Oferujemy Państwu pomoc medyczną i prawną. Jesteśmy po to, by wspólnie z Wami rozwiązywać wszystkie problemy, z którymi przyszło się Wam zmierzyć. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do aktywnego życia i leczenia na najwyższym poziomie. Wszystkie nasze działania mają zwiększyć szanse osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach na powrót do zdrowia i sprawności. Dzielimy się DOBREM, bowiem to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli!

X