Przedstawiciele Fundacji Podaruj Dobro wzięli udział w konferencji „Jak nauczać rehabilitacji”

  • 16 czerwca, 2023

16 czerwca 2023 roku nasza fundacja została zaproszona na wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane przez Klinikę Rehabilitacji CMKP w Otwocku. Cele, jakie przyświecały konferencji były skupione wokół tematów dotyczących podniesienia jakości kształcenia specjalizacyjnego, jego ujednolicenia, czy też implementacji programów kształcenia opracowanych w gremiach europejskich.

Uczestnicy tego znamienitego wydarzenia, prelegenci oraz organizatorzy jednogłośnie wskazywali, że potrzeby rehabilitacyjne w Polsce są ogromne. Z pewnością przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w starzeniu się polskiego społeczeństwa, wzrastającej liczbie pacjentów po udarach mózgu, zawale mięśnia sercowego, chemio – i radioterapii czy wypadkach komunikacyjnych, wymagających specjalistycznej rehabilitacji. Jak widać, potrzeby są ogromne, niestety specjalistów rehabilitacji ciągle brakuje. Na domiar złego, z powodu braku wykwalifikowanego personelu zamykane są kolejne oddziały rehabilitacyjne.

Warto również podkreślić, że program studiów medycznych obejmuje zbyt małą ilość godzin kształcenia z rehabilitacji medycznej co sprawia, że kompetencje lekarza specjalizującego się w rehabilitacji są niezbyt znane i rozumiane. Specjaliści biorący udział w konferencji wielokrotnie podkreślali, że specjalistyczna rehabilitacja jest niezbędna w procesie rekonwalescencji i dochodzenia do zdrowia. Stąd też powinna być ona dostępna dla każdego Pacjenta.

Konferencja „Jak nauczać rehabilitacji” była bardzo potrzebna, nie dziwi więc fakt, że cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wśród ponad 130 uczestników nie zabrakło przedstawicieli NFZ, ZUS, PFRON czy CIOP. Swą obecnością zaszczycili też kierownicy specjalizacji, lekarze rehabilitacji, dyrektorzy szpitali, czy pracownicy dydaktyczno-naukowi na Wydziałach Lekarskich, którzy prowadzą zajęcia z rehabilitacji medycznej. Nie zabrakło też przedstawicieli firm działających w branży sprzętu rehabilitacyjnego czy przedstawicieli sektora niepublicznego

Osobą prowadzącą debatę była dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP – konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a jej moderatorem – Daniel Kocur z Fundacji Podaruj Dobro. Konferencję swą wizytą uświetniła także prof. Maria Gabriela Cerevolo z Włoch – była prezes Europejskiego Zarządu Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacyjnej, biorąca udział w tworzeniu standardów kształcenia międzynarodowego specjalisty rehabilitacji i medycyny fizykalnej.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym znamienitym wydarzeniu. Dziękujemhy bardzo dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz za zaproszenie.

X